Europeiska samarbeten

Vad är Allegro Ink?

Bakom Allegro Ink står tre högskolor; Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Allegro Ink är det gemensamma namn under vilket dessa högskolor samarbetar inom forskning och utveckling i Jakobstad, Finland. Allegro Ink har byggt upp en spännande verksamhet i form av hub för företag, kreatörer och frilansare samt en rad spännande evenemang.

Yrkeshögskolan Centria – vår specialexpertis

Med en lång historia inom handelsutbildning i en internationell miljö har Centria byggt upp en specialexpertis för projekt inom näringslivsutveckling, integration, digital utbildning och green care.

Yrkeshögskolan Novia – vår specialexpertis

Forskning och utveckling i Jakobstad fokuserar på kultur och entreprenörskap. Novias specialexpertis inom Allegro Ink är projekt inom affärsutveckling för upplevelseindustrin, utveckling av spelindustrin, internationalisering och export inom konst och kreativa industrin samt entreprenöriell undervisning i konst- och kulturutbildning.

Åbo Akademi – vår specialexpertis

Åbo Akademi utbildar personal för barndagvård i Campus Allegro i Jakobstad. Därutöver har Åbo Akademi också erfarenheter av projekt inom pedagogisk utveckling samt digitaliseringsprocesser inom småbarnspedagogik.

Allegro Ink – ett gränsöverskridande samarbete

Högskolesamarbetet inom Allegro Ink ger oss fantastiska möjligheter att kombinera vår kompetens inom kreativitet, pedagogik och business. I skärpunkten av dessa föds innovativa idéer, samarbeten och koncept.

Europeiska samarbeten

Högskolorna i Allegro Ink är samtliga erfarna projektaktörer även på europeisk nivå. Vi initierar regelbundet egna samarbeten och nya internationella projekt.

Vill du samarbeta med oss? Ta kontakt med…

Vad händer just nu?

Det mest aktuella inom evenemang etc. Nu t.ex. info om Shapeup boost och Allegro Ink – Open hub.