Linda Kass, Jeppis Weekly 22/12 2016

LINDA KASS

LINDA KASS Forsknings- och utvecklingsledare inom kultur och entreprenörskap vid Yrkeshögskolan Novia

(PDF)

ATT SKAPA FLOW I STRESSEN

I ett arbetsliv som kräver allt mer av oss är det välkommet med stunder av flow. Stunder då det känns som att tiden står stilla, vår hjärna och vår kropp arbetar av sig själva och vi använder våra färdigheter till vårt yttersta. En stund av positivt rus och känsla av kontroll.
Uttrycket ”flow” myntades i USA på 1970- talet av psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi. Han menar att flow inte uppstår slumpmässigt och att det går att påverka hur ofta och långa stunder av flow man upplever. Csíkszentmihályi har i sin bok ”Flow – den optimala upplevelsens psykologi” identifierat nio karaktärsdrag som beskriver ett flow. Här nämns bland annat balans mellan utmaning och färdighetsnivå, tydliga mål, en känsla av kontroll, intensivt fokus på uppgiften, sammansmältning av handling och medvetande samt förändrad tidsupplevelse.

En av grundbultarna i verksamheten inom Allegro Ink i Campus Allegro är att vi vill vara ett verktyg för flow. I vårt gemensamma kafferum för projektfolk och företagare står det ”Betär en tär heim” på muggarna. Tillsammans är vi något mer än om vi skulle vara utspridda eller om man som egenföretagare skulle sitta hemma vid köksbordet.
Vi försöker hitta modeller där vi å ena sidan skapar möjligheter till ett spontant utbyte av idéer, att man kan få insyn i någon helt annan verksamhet än den egna och tillgång till nya modeller och lösningar på alldagliga problem. Men att skapa flow för oss själva och andra kräver också att vi bereder utrymme för intensivt, ostört fokus. Den delen tror jag många har svårt att hitta idag.

Den amerikanska presidenten Eisenhower utvecklade i tiderna en modell, Eisenhower-boxen, som belyser problematiken kring hur vi tenderar att lägga mer tid på sådant som är brådskande men egentligen inte strategiskt viktigt, som att spendera stora delar av förmiddagen på att svara på mejl. I stället för att fokusera på sådant som är strategiskt viktigt men som inte är brådskande, som att sätta tid på marknadsföringen i företaget man driver. Vi behöver lära oss att schemalägga det icke-brådskande och skapa förutsättningar för längre perioder av intensivt fokus.

Då jag bytte jobb för några år sedan insåg jag att jag inte kunde arbeta utan den divan som vi hade på min tidigare arbetsplats. Nu står den på vårt kontor och när jag sätter mig i den ställer min kropp och min hjärna in sig på intensivt fokus.
Lugn pianomusik i hörlurarna isolerar mig från omvärlden och då kommer inspirationen till mig. På några timmar skriver jag konsekvensbedömningar och projektplaner som legat på min to-do-lista i flera veckor.
Ändå kommenterar andra ofta när de går förbi – ”Här sitter du och slappar!”. Är det inte intressant att vår syn på effektivitet är att man skall yra runt, tala i telefon och samtidigt sända iväg ett mejl. Hur gör du i din vardag för att få flow oftare och i längre perioder?

LINDA KASS
Forsknings- och utvecklingsledare inom kultur och entreprenörskap vid Yrkeshögskolan Novia

Tillbaka