Föreningar

FöreningsKICK logo
SponsorerFK

Projektet FöreningsKICK

Välkommen till FöreningsKICKs hemsida. Här hittar du inspirerande material för er föreningsverksamhet.

Verktygsduken: Ett material utvecklat för föreningar som vill ha hjälp med att strukturera upp sin verksamhet och skapa tydliga planer för vidareutveckling. Printa ut materialet och samla styrelsen till en workshop där ni tillsammans tar ansvar för att utveckla föreningens strategi och kommunikation.

Instruktionsvideon för verktygsduken: Ifall ni vill ha råd och tips för hur man fyller i verktygsduken kan ni titta igenom videon där FöreningsKICKs projektledare Pernilla Howard och Therese Sunngren-Granlund guidar er igenom processen.

FöreningsKICKs podcast: Under projektet FöreningsKICKs gång samarbetade projektledarna Pernilla Howard och Therese Sunngren-Granlund med flera hundra av er föreningsaktiva runtom i svenska Österbotten. Lyssna på den tredelade serien om deras erfarenheter av hur föreningslivet i svenska Österbotten ser ut, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns. Som föreningsaktiv lär du känna igen många av deras berättelser.

Artiklar & kolumner: Under projektets gång skrev projektledarna Pernilla Howard och Therese Sunngren-Granlund artiklar och kolumner kring temat föreningsliv, som du kan ta del av här.

Projektet FöreningsKICK drevs av yrkeshögskolorna Centria och Novia 2016–2018. Projektet finansierades av Leader Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden. Syftet var att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten.

Instruktionsvideon för verktygsduken

1 Bygg föreningens strategihus

2 Skapa föreningens handlingsplan

3 Nulägesanalys av föreningens kommunikation

4 Föreningens kommunikationsplan

5 Hur kommunicerar vi i vår förening

6 Föreningens värdeord

7 Berätta om föreningen

8 Vad händer nu?

FöreningsKICKs podcast

1 Föreningsliv – varför, hur och vad?

2 Vi-anda och positiv kommunikation i föreningen

3 Föreningens externa kommunikation och image

Artiklar & kolumner

Kontakt

Therese Sunngren-Granlund
Therese Sunngren-Granlund
Projektledare
Yrkeshögskolan Novia
044 780 5887
therese.sunngren-granlund@novia.fi
Pernilla
Pernilla Howard
Projektledare
Yrkeshögskolan Centria
040 808 6649
pernilla.howard@centria.fi