Minnovation lab – Innovationsarbete med nya glasögon

Projektet Minnovation lab verkar under Allegro Ink.

De flesta företag konkurrerar idag på en global marknad där konstant innovation inte längre är enbart en fördel utan en nödvändighet.
Då den teknologiska utvecklingen gått snabbt fram är många branscher idag så teknologiskt mogna att teknologiska framsteg enbart står för en liten del av företags innovationspotential.

Däremot ses innovationer inom förbättrad effektivitet och produktivitet, design, användbarhet samt branding som områden där innovation kan ge avgörande konkurrensfördelar.
I detta brytningsskede står många företag inför stora utmaningar då innovation inte längre handlar om djupt avancerad specialkompetens,
utan snarare om tvärvetenskapliga processer och förmågan att kunna ta in nya ämnesområden i verksamheten.

I projektet Minnovation lab tar vi företagens verkliga innovationsutmaningar med oss till de mest kreativa vi känner,
barnen och skapar tillsammans med dem möjliga kreativa lösningar till företagen, verkliga innovationer.

Låter det som något för dig och ditt företag? Ta kontakt!
Projektet är LEADER-finansierat och riktar sig till regionens små- och medelstora företag.

Sabina Forsbacka
Projektledare
sabina.forsbacka@novia.fi
044-7805889

Liggande logo plus finansiärerFB

Tillbaka