Kurser

Allegro School of Entrepreneurship

Allegro School of Entrepreneurship är ett projekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet pågår under tiden 1.1.2015-31.12.2017. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektets syfte är att anpassa utbildningarna i Campus Allegro så att de bättre motsvarar de tuffa krav som ställs på dagens och framtidens arbetsmarknad. Målsättningarna är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.

Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt: utveckling av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ”Allegro School of Entrepreneurship” samt pedagogisk utveckling på enskilda utbildningsprogram, kompetensutveckling och stöd för utbildningspersonal.

Kurser inom Allegro School of Entrepreneurship

Kurserna är öppna för alla studerande i Campus Allegro. För tillfället erbjuds följande kurser:

UF-Startup

Social Media Marketing

Hållbar utveckling och utomhuspedagogik

Barn med behov av särskilt stöd

Språkutveckling och språkstimulans 3-5 år

Musik 3-5 år

Kontorsutrymmen

UF-Startup (9 sp)

Kursen UF-Startup (9 sp) är ett helt nytt sätt att studera. Tillsammans med ert team kommer ni att bedriva företagsverksamhet för att uppnå ert mål. Vi deltar i Ung Företagsamhet rf:s ”UF StartUp” program. Som hjälp på er väg får ni 2-3 coacher. Vi träffas en gång varannan vecka i två timmar.

 

Kontakta Sebastian Widjeskog (044-7805885) för anmälning och mera info.

Kursen kan ersätta en eller flera av följande kurser:

 • Teamentreprenörskap (9sp) eller
 • Företagsamhet (3sp) eller Music and business (3sp)
 • Valfri kurs (3-9sp)
 • Praktik (3-9sp)

Omfattning:  9sp

Tidpunkt:    Hösten 2016-Våren 2017

Målgrupp:   Studerande vid Campus Allegro (Novia, Centria, ÅA)

Handledare: Sebastian Widjeskog (projektledare för Allegro School of Entrepreneurship) samt lärare från olika avdelningar.

Målsättning:  Eleverna lär sig entreprenöriella kompetenser såsom produktutveckling, försäljning, marknadsföring, kundbetjäning, ledarskap och teamarbete genom att arbeta som företagare under ett år.

Plan:                                 

 • Studeranden startar tillsammans ett UF-företag och deltar i det nationella företagarprogrammet ”UF-Startup” för att bedriva företagsverksamhet under läsåret 2016-2017. Ifall de studerande har befintliga företag från tidigare, kan man använda sig av dem.
 • Eleverna träffar sina handledare Ulrica Löfholm och Sebastian Widjeskog en gång varannan vecka, 2h/träff.
 • Varje företag skaffar sig en egen mentor.
 • Kursen är en aktivitet inom ramen för projekt ”Allegro School of Entrepreneurship”.
 • Under året kan utomstående personer med olika kunnanden tas med för att berätta om sitt liv och dela med sig av sina erfarenheter.

Kontakt

Sebastian Widjeskog
044-7805885
sebastian.widjeskog@novia.fi

Mötesutrymmen

Social Media Marketing (5 sp)

 

Kontakt

Mathias Nylund
040-8085121
mathias.nylund@centria.fi

Evenemang för företag

Hållbar utveckling och utomhuspedagogik (5 sp)

I kursen Hållbar utveckling och utomhuspedagogik får du lära dig att ta tillvara utomhusmiljön som en resurs för lärande och utveckling. Lektionerna hålls både inomhus och utomhus och du får beredskap att självständigt organisera, planera och utvärdera laborativ och kreativ utomhusundervisning.

Omfattning: 5 sp

Tidpunkt: Vårterminen 2017

Målgrupp: Studerande vid Campus Allegro (ÅA, Novia, Centria)

Kursansvariga: Christin Furu, Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Eva Staffans

Lärandemål:

Att den studerande

 • har fått förståelse för utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande
 • har insikter i utomhusmiljöns möjligheter som lärandemiljö
 • erhållit kunskap i att utveckla inbjudande utomhusmiljöer, som främjar och stimulerar lek, rörelse och lustfyllt lärande
 • fördjupat sin förmåga att organisera, planera och utvärdera laborativ och kreativ utomhusundervisning
 • har förståelse för begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner (ekologisk, ekonomisk, social och kulturell)
 • är medveten om förutsättningar för hållbar utveckling i daghem och förskola
 • utvecklat sin förmåga att arbeta med lärande för hållbar utveckling i, av, med och om naturen

Plats: Åbo Akademis utrymmen i Campus Allegro, men också utomhus.

Anmälan: studierådgivare Marita Westerlund, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare

 • E-post: förnamn.efternamn@abo.fi
 • Tfn: +358 (0)6 324 78 44
 • Mobil: +358 (0)50 5863946

Kontakt

Marita Westerlund
050-5863946
fornamn.efternamn@abo.fi

newsletter-bg

Barn med behov av särskilt stöd (5 sp)

Omfattning: 5 sp

Tidpunkt:

vecka 41: ti 11.10 kl. 13–14.30, ons 12.10 kl. 13–14.30, to 13.10 kl. 10.30–12 ELLER 13–14.30, fre 14.10 kl. 8.30–12

vecka 43: må 24.10 kl. 8.30–10, må 24.10 kl. 10.30–12 ELLER fre 28.10 kl. 8.30–10

vecka 44: ti 1.11 kl. 13–14.30, to 3.11 kl. 13–14.30 ELLER 15–16.30, fre 4.11 kl. 8.30–12

vecka 48: ons 30.11 kl. 13–14.30 ELLER 15–16.30

vecka 49: ons 7.12 kl. 15–16.30 ELLER tors 8.12 kl. 13–14.30, tentamen fre 9.12 kl. 8.30–12

Målgrupp: Studerande vid Campus Allegro (ÅA, Novia, Centria)

Kursansvarig: Eva Staffans

Lärandemål:

Att den studerande

 • tillgodogjort sig kunskap om specialpedagogik som vetenskapsområde
 • utvecklat förståelse för olika funktionsnedsättningar och dess stödformer

Anmälan: studierådgivare Marita Westerlund, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare

 • E-post: förnamn.efternamn@abo.fi
 • Tfn: +358 (0)6 324 78 44
 • Mobil: +358 (0)50 5863946

Kontakt

Marita Westerlund
050-5863946
fornamn.efternamn@abo.fi

Studerande & lärare

Språkutveckling och språkstimulans 3–5 år

Berätta mera! Kursen handlar bland annat om storytelling som redskap, i synnerhet i arbetet med undervisning och hållbarhetsfrågor. Vi gör egna berättarprojekt och får extra inspiration genom gästföreläsare och studiebesök.

 

Omfattning: 5 sp

Tidpunkt: Vårterminen 2017

Målgrupp: Studerande vid Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, ÅA, men alla studerande i Campus Allegro är välkomna på kursens gästföreläsningar. Gästföreläsare och tidpunkt meddelas senare.

Kursansvariga: Christin Furu, Sofie Tjäru

Lärandemål:

Att den studerande

 • har utvecklat sin förmåga att utgående från ett vidgat textbegrepp planera, genomföra och utvärdera språkstimulerande, litteraturpedagogiska och dramapedagogiska aktiviteter i daghemmet
 • kan redogöra för berättandets didaktiska potential i daghemsverksamhet
 • kan planera och genomföra aktiviteter som stärker barns muntliga kompetens
 • kan analysera sitt eget muntliga uttryck i autentisk pedagogisk kontext

Kontakt

Marita Westerlund
050-5863946
fornamn.efternamn@abo.fi

IMG_0168-2

Musik 3–5 år (3 sp)

Kursen Musik 3–5 år handlar om att på ett mångsidigt sätt fördjupa sina färdigheter i att utveckla barns musikalitet. Blivande barnträdgårdslärare och blivande musikpedagoger jobbar tillsammans för att öka sin beredskap att planera, inspirera, genomföra och utvärdera estetiska lärprocesser. Kursen lyfter också fram hur pedagogiska förhållningssätt och pedagogens egen konstsyn inverkar på barnens skapande verksamhet.

Omfattning: 3 sp

Tidpunkt: Vårterminen 2017

Målgrupp: Studerande vid Åbo Akademi och Novia (musikpedagogik)

Kursansvarig: Johanna Still

Lärandemål:

Att den studerande

 • har fördjupat sina kunskaper om att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet inom musik

Anmälan: studierådgivare Marita Westerlund, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare

 • E-post: förnamn.efternamn@abo.fi
 • Tfn: +358 (0)6 324 78 44
 • Mobil: +358 (0)50 5863946

Kontakt

Marita Westerlund
050-5863946
fornamn.efternamn@abo.fi