Föreningar

Projektet TALKO Österbotten

TALKO Österbotten (2019-2021) är ett delprojekt inom den transnationella projekthelheten TALKO. Projektet drivs av Centria-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia och är finansierat av Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och Svensk-Österbottniska Samfundet.
 
Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten i svenska Österbotten, med speciellt fokus på organisationsstrukturen i föreningarna. Projektresultaten delas även med de tre andra TALKO-delprojekten i Sverige.
 
TALKO Österbotten är en fortsättning på projektet FöreningsKICK, som drevs vid yrkeshögskolorna 2016-2018 och finansierades av Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden.

Aktuellt

Våren 2019: Vi kartlägger behovet av föreningsutveckling i svenska Österbotten, samt koordinerar projektverksamheten med de andra TALKO-delprojekten i Sverige.

Kontakt

Pernilla
Pernilla Howard
Centria-ammattikorkeakoulu
040 808 6649
pernilla.howard@centria.fi
Therese Sunngren-Granlund
Therese Sunngren-Granlund
Yrkeshögskolan Novia
044 780 5887
therese.sunngren-granlund@novia.fi